You are currently browsing the tag archive for the ‘spin’ tag.

Η θεωρία στο άρθρο αυτό προέρχεται από την ενότητα 1.1.2 του βιβλίου  «Γενική Χημεία Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» – Κ. Καλαματιανός.   Λεπτομερής παρουσίαση του βιβλίου, αποσπάσματά του και τρόποι αγοράς δίνονται στον ιστότοπο:

  Το βιβλίο διατίθετα στον παραπάνω ιστότοπο σε ειδική προνομιακή τιμή.

  

 

Το βιβλίο διατίθεται στα παρακάτω βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων):  Ιανός (Σταδίου 24, Αθήνα  –  Αριστοτέλους 7, Θεσ/νίκη), Κορφιάτης  (Ιπποκράτους 6, Αθήνα) , Γρηγόρη (Σόλωνος 71, Αθήνα),  ΕλευθερουδάκηςΠατάκης,  Σαββάλας-Βιβλιορυθμός (Ζωοδ. Πηγής 18 & Σόλωνος, Αθήνα), «Βιβλιοεπιλογή» Γ.Χ.  Αναστασάκης (Σόλωνος 110, Αθήνα) , Σ. Μαρίνης (Σόλωνος 76, Αθήνα),  Βιβλιοχώρα (Χαριλάου Τρικούπη 49, Αθήνα), ΒΕΡΓΙΝΑ, ΨΑΡΑΣ (Θεσ/νίκη), ΠΑΙΔΕΙΑ(Κανάρη 11, Λάρισα).

 Λεπτομερής περιγραφή του βιβλίου και αποσπάσματα του δίνονται στον παρακάτω ιστότοπο όπου είναι δυνατό να αγορασθεί και σε ειδική προνομιακή τιμή (περιορισμένος αριθμός βιβλίων).  Για τους τρόπους αγοράς του βιβλίου πατήστε εδώ.  Τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν εντός  Ελλάδας για απλό δέμα.

 https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks/

Πίνακας 1-2:    Κβαντικοί αριθμοί, τα σύμβολα και οι τιμές τους καθώς και τα χαρακτηριστικά της κατανομής του ηλεκτρονιακού νέφους που περιγράφουν

 

Κβαντικός αριθμός

 

 

Σύμβολο

 

Τιμές κβαντικού αριθμού

 

Χαρακτηριστικά της κατανομής του ηλεκτρονιακού νέφους (των ηλεκτρονίων) που περιγράφουν

Κύριος κβαντικός αριθμός

n

1,2,3,…¥

 

O κύριος κβαντικός αριθμός (n) καθορίζει το μέγεθος του τροχιακού. Όσο ο (n) αυξάνει το τροχιακό γίνεται μεγαλύτερο με αποτέλεσμα το ηλεκτρόνιο να βρίσκεται μακρύτερα από τον πυρήνα (οπότε έλκεται λιγότερο από τον πυρήνα) και να έχει μεγαλύτερη ενέργεια (βρίσκεται σε ψηλότερο ενεργειακό επίπεδο). O (n) είναι ενδεικτικός της έλξης πυρήνα – ηλεκτρονίου.

O (n) προσδιορίζει επίσης τα κύρια ενεργειακά επίπεδα στο άτομο (επίσης τις στιβάδες του ατόμου)

Η αντιστοίχιση του (n) με τις στιβάδες του ατόμου είναι:

 

 

n

1

2

3

4

στιβάδα ή φλοιός

Κ

L

M

N

 

Δευτερεύων ή αζιμουθιακός κβαντικός αριθμός

l

0,…,n-1

 

Ο δευτερεύων κβαντικός αριθμός (l)  καθορίζει το σχήμα του ηλεκτρονιακού νέφους (τροχιακού). Ο (l) είναι ενδεικτικός της άπωσης μεταξύ των ηλεκτρονίων.

Ο (l) προσδιορίζει τις υποστιβάδες (τα διάφορα ενεργειακά επίπεδα στα οποία διαιρούνται τα κύρια ενεργειακά επίπεδα) που περιγράφονται από τον κύριο κβαντικό αριθμό (n).

Η αντιστοίχιση του (l) με τις υποστιβάδες του ατόμου είναι:

 

 

l

0

1

2

3

υποστιβάδα

s

p

d

f

ατομικό τροχιακό

s

p

d

f

 

 

Μαγνητικός κβαντικός αριθμός

mL

– l,…0,…,+l

 

Ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός mLκαθορίζει τον προσανατολισμό του τροχιακού στον χώρο σε σχέση με τα άλλα τροχιακά του ατόμου. Καθορίζει επίσης τον αριθμό των τροχιακών με ίση ενέργεια που αντιστοιχούν σε μία υποστιβάδα του ατόμου (σε μία τιμή του (l))

 

Υποστιβάδα

ή τροχιακό

l

mL

Αριθμός τροχιακών με ίση ενέργεια

s

0

0

1

p

1

+1, 0, -1

3 (px, pz, py)

d

2

-2, -1, 0, 1, 2

5

 

Όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα η υποστιβάδα p έχει l=1 oπότε mL= +1, 0, -1 και επομένως 3 τροχιακά τα px, pz, py με διαφορετικό προσανατολισμό.

Αντίστοιχα η υποστιβάδα d έχει l=2 oπότε

mL= -2, -1, 0, 1, 2 και επομένως 5 τροχιακά (δηλαδή ο μαγνητικός κβαντικός αριθμός mL που έχει στην συγκεκριμένη περίπτωση 5 τιμές καθορίζει τον αριθμό των τροχιακών με ίση ενέργεια που αντιστοιχούν στην υποστιβάδα d)

 

 

Κβαντικός αριθμός του spin

ms

+1/2, -1/2

 

O ms καθορίζει την ιδιοπεριστροφή (φορά περιστροφής του ηλεκτρονίου γύρω από τον εαυτό του). Καθορίζει τον μέγιστο αριθμό των ηλεκτρονίων που μπορούν να υπάρξουν σε ένα τροχιακό (δες 1.1.3  Αρχή του Pauli).

 

 

Από τον πρόλογο του βιβλίου:

 

Τα εκπαιδευτικά βιβλία τόσο στο λύκειο αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν καταλυτικό παράγοντα στην διδακτικο-μαθησιακή διαδικασία. Η σημασία τους καθίσταται μεγαλύτερη και κρισιμότερη, όταν κρίνεται η πρόσβαση των μαθητών-σπουδαστών σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης-κύκλο σπουδών.

 

 Βιβλίο: «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ», Συγγραφέας: Κ. Καλαματιανός

Σχήμα  20,5 x 29,2

Eξώφυλλο / Εσωτερικό : Τετραχρωμία

Σελίδες: 417

ΙSBN 978-960-93-2031-3

 

 Το βιβλίο-βοήθημα «Γενική Χημεία Γ΄Λυκείου Θετ. Κατεύθυνσης» απευθύνεται κυρίως στο υποψήφιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν ή να θυμηθούν βασικές έννοιες στην Χημεία. Προσπάθεια έχει γίνει ώστε:

 •  Να παρουσιασθεί όσο το δυνατόν με απλούστερο τρόπο και ποιο αναλυτικά η θεωρία της χημείας της Γ’ λυκείου. Στόχος είναι να μπορούν να προσεγγίσουν νοηματικά την ύλη με μεγαλύτερη ευκολία οι αναγνώστες. Έρευνα δείχνει ότι το 34% των μαθητών της Γ’ λυκείου θεωρούν ότι τα νοήματα των κειμένων εξηγούνται ανεπαρκώς σε σχολικά εγχειρίδια. Το 25% των μαθητών της  Γ’ λυκείου θεωρεί πώς για να γίνουν ποιο κατανοητά τα σχολικά εγχειρίδια χημείας θα πρέπει να είναι ποιο αναλυτικά.
 • Να δοθεί μεγάλος αριθμός λυμένων ασκήσεων (περιέχονται περισσότερες από 400 λυμένες ασκήσεις) καθώς βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης
 • Να παρέχονται στρατηγικές επίλυσης των ασκήσεων (μεθοδολογία ασκήσεων) καθώς το 20% των μαθητών της Γ’ λυκείου εκφράζει αυτή την ανάγκη (δες βιβλιογραφία στο τέλος του βιβλίου: Ματσαγγούρας , 1998)
 • Να δοθούν αρκετά παραδείγματα (ιδιαίτερα από την καθημερινή ζωή) καθώς η σύνδεση της χημείας με την καθημερινή ζωή την καθιστά ποιο κατανοητή και ελκυστική για τους μαθητές-σπουδαστές (δες βιβλιογραφία στο τέλος του βιβλίου: Παραλίκα και Κουλουμπαρίτση, Επιθ. Εκπαιδ. Θεμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007)
 • Να παρουσιασθεί ή ύλη στην αρχή κάθε ενότητας με σύντομο και παραστατικό τρόπο σε μορφή διαγραμμάτων ροής. Στόχος είναι να μπορεί ο αναγνώστης να συνδυάσει στοιχεία που περιέχει το κείμενο που ακολουθεί με όσα ο ίδιος γνωρίζει για το θέμα που διαβάζει
 • Να παρέχονται αρκετές εικόνες ή σχήματα/σχέδια. Η παρουσίαση της εικόνας ενεργεί ως γνωστικό σχήμα-πλαίσιο που βοηθά την κατανόηση, σύνδεση και αναπαράσταση των εννοιών που υπάρχουν στο κείμενο (δες βιβλιογραφία στο τέλος του βιβλίου: Παραλίκα και Κουλουμπαρίτση, Επιθ. Εκπαιδ. Θεμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007)

Ελπίζοντας ότι τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί προσδοκία είναι να αποτελέσει το βιβλίο αυτό ένα πολύτιμο βοήθημα για την κατανοήση της ύλης του μαθήματος της χημείας και την επιτυχία στις εξετάσεις.

Το βιβλίο διατίθεται στα παρακάτω βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων):  Ιανός (Αθήνα – Θεσ/νικη), ΚορφιάτηςΓρηγόρη, ΕλευθερουδάκηςΠατάκης,  Σαββάλας-Βιβλιορυθμός, «Βιβλιοεπιλογή» Γ.Χ.  Αναστασάκης, Βιβλιοχώρα, Βεργίνα, Ψαράς (ΘΕΣ/NIKH), Παιδεία (ΛΑΡΙΣΑ).

 Λεπτομερής περιγραφή του βιβλίου και αποσπάσματα του δίνονται στον παρακάτω ιστότοπο όπου είναι δυνατό να αγορασθεί και σε ειδική προνομιακή τιμή (περιορισμένος αριθμός βιβλίων).  Για τους τρόπους αγοράς του βιβλίου πατήστε εδώ.  Τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν εντός Ελλάδας για απλό δέμα.

 https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks/

 

Η θεωρία στο άρθρο αυτό προέρχεται από το βιβλίο «Γενική Χημεία Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» – Κ. Καλαματιανός.  Λεπτομερής παρουσίαση του βιβλίου, αποσπάσματά του και τρόποι αγοράς δίνονται στον ιστότοπο  https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks.

Το βιβλίο διατίθετα στον παραπάνω ιστότοπο σε ειδική προνομιακή τιμή.  Διατίθεται επίσης στα εξής  βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων): Ιανός (Αθήνα – Θεσ/νικη), ΚορφιάτηςΓρηγόρη, ΕλευθερουδάκηςΠατάκης,  Αναστασάκης, Βιβλιοχώρα.

Σκοπός στην ενότητα 1.1.2 του βιβλίου είναι να παρουσιασθεί:

 •  Η ιστορική εξέλιξη των ατομικών προτύπων για την σύσταση και δομή του ατόμου
 • Η περιγραφή του ατόμου σύμφωνα με το ατομικό πρότυπο του Bohr
 • Η περιγραφή του ατόμου σύμφωνα με το κβαντομηχανικό πρότυπο
 • Πώς τα πιο εξελιγμένα ατομικά πρότυπα όπως: α) του Bohr εξηγεί την συμπεριφορά του ατόμου όσο αφορά την αλληλεπίδρασή του με το φως (ακτινοβολίες) (γραμμικά φάσματα) και β) το κβαντομηχανικό πρότυπο εξηγεί τον σχηματισμό των χημικών δεσμών (σχηματισμό χημικών ενώσεων)

Για απόσπασμα θεωρίας από το βιβλίο δες εδώ. Για την πλήρη θεωρία της ενότητας και τις σχετικές ασκήσεις  δες το βιβλίο «Γενική Χημεία Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης».

Ιουλίου 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Άρθρα

Αρχείο Άρθρων

Blog Statistics

 • 88.346 hits (απο 20-09-2010)
Αρέσει σε %d bloggers: