You are currently browsing the tag archive for the ‘καμπύλη ογκομέτρησης’ tag.

Η θεωρία στο άρθρο αυτό προέρχεται από την ενότητα 2.1.4 του βιβλίου  «Γενική Χημεία Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» – Κ. Καλαματιανός σελίδα 307.   Λεπτομερής παρουσίαση του βιβλίου, αποσπάσματά του και τρόποι αγοράς δίνονται στον ιστότοπο:

  https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks  

 Το βιβλίο διατίθετα στον παραπάνω ιστότοπο σε ειδική προνομιακή τιμή.

  

 Το βιβλίο διατίθεται στα παρακάτω βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων):  Ιανός (Σταδίου 24, Αθήνα  –  Αριστοτέλους 7, Θεσ/νίκη), Κορφιάτης (Ιπποκράτους 6, Αθήνα) , Γρηγόρη (Σόλωνος 71, Αθήνα) ΕλευθερουδάκηςΠατάκης, Σαββάλας-Βιβλιορυθμός (Ζωοδ. Πηγής 18 & Σόλωνος, Αθήνα), «Βιβλιοεπιλογή» Γ.Χ.  Αναστασάκης (Σόλωνος 110, Αθήνα) , Βιβλιοχώρα (Χαριλάου Τρικούπη 49, Αθήνα), ΒΕΡΓΙΝΑ, ΨΑΡΑΣ (Θεσ/νίκη), ΠΑΙΔΕΙΑ (Κανάρη 11, Λάρισα).

Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μιλήσει για την συγκέντρωση ενός οξέος ή μίας βάσης σε ένα διάλυμα.

Πώς όμως προσδιορίζεται η συγκέντρωση ενός διαλύματος οξέος ή βάσης;

 Ο ποιο συνηθισμένος τρόπος είναι με την χρήση ενός άλλου διαλύματος βάσης ή οξέος γνωστής συγκέντρωσης (ονομάζεται πρότυπο διάλυμα) που αντιδρά με μία αντίδραση γνωστής στοιχειομετρίας με το οξύ ή την βάση αντίστοιχα στο διάλυμα του οποίου θέλουμε να προσδιορίσουμε την συγκέντρωση. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται ογκομέτρηση.

 Ογκομέτρηση είναι η διαδικασία ποσοτικού προσδιορισμού μίας ουσίας με μέτρηση του όγκου διαλύματος γνωστής συγκέντρωσης (πρότυπου διαλύματος) που χρειάζεται για την πλήρη αντίδραση με την ουσία.

 Ως παράδειγμα μπορούμε να θεωρήσουμε τον προσδιορισμό της συγκέντρωσης διαλύματος ΗCl με διάλυμα ΝaOH γνωστής συγκέντρωσης για παράδειγμα 0,1 Μ. Για να προσδιορίσουμε την συγκέντρωση του διαλύματος ΗCl τοποθετούμε συγκεκριμένο όγκο του για παράδειγμα 20 ml σε κωνική φιάλη (δες Σχήμα 2-20). To διάλυμα γνωστής συγκέντρωσης ΝaOH τοποθετείται σε προχοίδα και προστίθεται σιγά – σιγά στο διάλυμα ΗCl μέχρι η αντίδραση εξουδετέρωσης μεταξύ ΝaOH και HCl να ολοκληρωθεί. Το σημείο στο οποίο στοιχειομετρικά ίσες ποσότητες ΗCl και ΝaOH έχουν αντιδράσει ονομάζεται ισοδύναμο σημείο.

 Iσοδύναμο σημείο είναι το σημείο της ογκομέτρησης, όπου έχει αντιδράσει πλήρως η ουσία (στοιχειομετρικά) με ορισμένη ποσότητα προτύπου διαλύματος.

Ο εντοπισμός του ισοδύναμου σημείου γίνεται με την βοήθεια πρωτολυτικών δεικτών. Oι δείκτες αποκαλύπτουν το ισοδύναμο σημείο με την αλλαγή του χρώματός τους. Το σημείο όπου παρατηρείται χρωματική αλλαγή του ογκομετρούμενου διαλύματος ονομάζεται τελικό σημείο ή πέρας της ογκομέτρησης.

Η ογκομέτρηση διαλύματος οξέος αγνώστου συγκέντρωσης όπως παραπάνω με πρότυπο διάλυμα βάσης ονομάζεται αλκαλιμετρία.

Αντίστοιχα η ογκομέτρηση βάσης αγνώστου συγκέντρωσης από πρότυπο διάλυμα οξέος ονομάζεται οξυμετρία.

  Στην ενότητα αυτή του βιβλίου «Γενική Χημεία» εξηγείται:

 1.  Πως προσδιορίζεται η συγκέντρωση ενός διαλύματος οξέος ή βάσης με την βοήθεια μίας άλλης βάσης ή οξέος αντίστοιχα γνωστής συγκέντρωσης. Η διαδικασία ποσοτικού προσδιορισμού μίας ουσίας με μέτρηση του όγκου διαλύματος γνωστής συγκέντρωσης (πρότυπου διαλύματος) που χρειάζεται για την πλήρη αντίδραση με την ουσία λέγεται ογκομέτρηση.
 2. Το ισοδύναμο σημείο ογκομέτρησης
 3. Η καμπύλη ογκομέτρησης και η χρησιμότητά της για αναλυτικούς σκοπούς
 4. Η ογκομέτρηση ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση και δίνεται μία λυμένη σχετική άσκηση-παράδειγμα

Μέρος της ενότητας αυτής όπως εμφανίζεται στο βιβλίο δίνεται εδώ.

 

 

Από τον πρόλογο του βιβλίου:

 

Τα εκπαιδευτικά βιβλία τόσο στο λύκειο αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν καταλυτικό παράγοντα στην διδακτικο-μαθησιακή διαδικασία. Η σημασία τους καθίσταται μεγαλύτερη και κρισιμότερη, όταν κρίνεται η πρόσβαση των μαθητών-σπουδαστών σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης-κύκλο σπουδών.

 

 Βιβλίο: «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ», Συγγραφέας: Κ. Καλαματιανός

Σχήμα  20,5 x 29,2

Eξώφυλλο / Εσωτερικό : Τετραχρωμία

Σελίδες: 417

ΙSBN 978-960-93-2031-3

 

 Το βιβλίο-βοήθημα «Γενική Χημεία Γ΄Λυκείου Θετ. Κατεύθυνσης» απευθύνεται κυρίως στο υποψήφιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν ή να θυμηθούν βασικές έννοιες στην Χημεία. Προσπάθεια έχει γίνει ώστε:

 •  Να παρουσιασθεί όσο το δυνατόν με απλούστερο τρόπο και ποιο αναλυτικά η θεωρία της χημείας της Γ’ λυκείου. Στόχος είναι να μπορούν να προσεγγίσουν νοηματικά την ύλη με μεγαλύτερη ευκολία οι αναγνώστες. Έρευνα δείχνει ότι το 34% των μαθητών της Γ’ λυκείου θεωρούν ότι τα νοήματα των κειμένων εξηγούνται ανεπαρκώς σε σχολικά εγχειρίδια. Το 25% των μαθητών της  Γ’ λυκείου θεωρεί πώς για να γίνουν ποιο κατανοητά τα σχολικά εγχειρίδια χημείας θα πρέπει να είναι ποιο αναλυτικά.
 • Να δοθεί μεγάλος αριθμός λυμένων ασκήσεων (περιέχονται περισσότερες από 400 λυμένες ασκήσεις) καθώς βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης
 • Να παρέχονται στρατηγικές επίλυσης των ασκήσεων (μεθοδολογία ασκήσεων) καθώς το 20% των μαθητών της Γ’ λυκείου εκφράζει αυτή την ανάγκη (δες βιβλιογραφία στο τέλος του βιβλίου: Ματσαγγούρας , 1998)
 • Να δοθούν αρκετά παραδείγματα (ιδιαίτερα από την καθημερινή ζωή) καθώς η σύνδεση της χημείας με την καθημερινή ζωή την καθιστά ποιο κατανοητή και ελκυστική για τους μαθητές-σπουδαστές (δες βιβλιογραφία στο τέλος του βιβλίου: Παραλίκα και Κουλουμπαρίτση, Επιθ. Εκπαιδ. Θεμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007)
 • Να παρουσιασθεί ή ύλη στην αρχή κάθε ενότητας με σύντομο και παραστατικό τρόπο σε μορφή διαγραμμάτων ροής. Στόχος είναι να μπορεί ο αναγνώστης να συνδυάσει στοιχεία που περιέχει το κείμενο που ακολουθεί με όσα ο ίδιος γνωρίζει για το θέμα που διαβάζει
 • Να παρέχονται αρκετές εικόνες ή σχήματα/σχέδια. Η παρουσίαση της εικόνας ενεργεί ως γνωστικό σχήμα-πλαίσιο που βοηθά την κατανόηση, σύνδεση και αναπαράσταση των εννοιών που υπάρχουν στο κείμενο (δες βιβλιογραφία στο τέλος του βιβλίου: Παραλίκα και Κουλουμπαρίτση, Επιθ. Εκπαιδ. Θεμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007)

Ελπίζοντας ότι τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί προσδοκία είναι να αποτελέσει το βιβλίο αυτό ένα πολύτιμο βοήθημα για την κατανοήση της ύλης του μαθήματος της χημείας και την επιτυχία στις εξετάσεις.

Το βιβλίο διατίθεται στα παρακάτω βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων):  Ιανός (Αθήνα – Θεσ/νικη), ΚορφιάτηςΓρηγόρη, ΕλευθερουδάκηςΠατάκης,  Σαββάλας-Βιβλιορυθμός, «Βιβλιοεπιλογή» Γ.Χ.  Αναστασάκης, Βιβλιοχώρα, Βεργίνα, Ψαράς (ΘΕΣ/NIKH), Παιδεία (ΛΑΡΙΣΑ).

 Λεπτομερής περιγραφή του βιβλίου και αποσπάσματα του δίνονται στον παρακάτω ιστότοπο όπου είναι δυνατό να αγορασθεί και σε ειδική προνομιακή τιμή (περιορισμένος αριθμός βιβλίων).  Για τους τρόπους αγοράς του βιβλίου πατήστε εδώ.  Τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν εντός Ελλάδας για απλό δέμα.

 https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks/

 

Νοέμβριος 2019
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Ιαν.    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Άρθρα

Αρχείο Άρθρων

Blog Statistics

 • 83.854 hits (απο 20-09-2010)
Αρέσει σε %d bloggers: