You are currently browsing the tag archive for the ‘ηλεκτρονιακός τύπος του Lewis για το HCl’ tag.

Οι ασκήσεις  στο άρθρο αυτό προέρχονται από την ενότητα 1.3 του βιβλίου  «Γενική Χημεία Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» – Κ. Καλαματιανός.   Λεπτομερής παρουσίαση του βιβλίου, αποσπάσματά του και τρόποι αγοράς δίνονται στον ιστότοπο:

  https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks  

 Το βιβλίο διατίθετα στον παραπάνω ιστότοπο σε ειδική προνομιακή τιμή.

  

 Διατίθεται επίσης στα εξής  βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων): Ιανός (Αθήνα – Θεσ/νίκη), Κορφιάτης,  ΓρηγόρηΕλευθερουδάκηςΠατάκης,  Σαββάλας-Βιβλιορυθμός,  Αναστασάκης,  Βιβλιοχώρα.

Όταν θα έχεις ολοκληρώσει την μελέτη αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

 1. Γράψεις τα σύμβολα του Lewis για στοιχεία εάν γνωρίζεις την θέση τους στον περιοδικό πίνακα ή την ηλεκτρονιακή δομή τους
 2. Γράψεις τους ηλεκτρονιακούς τύπους του Lewis για χημικές ενώσεις εάν γνωρίζεις τον μοριακό τύπο τους     
 3. Εξηγήσεις τα βασικά σημεία της Ηλεκτρονιακής Θεωρίας του Σθένους
 4. Περιγράψεις τα διάφορα είδη χημικών δεσμών και να εξηγήσεις πώς  σχηματίζονται χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονιακούς τύπους του Lewis
 5. Γράψεις ηλεκτρονιακούς τύπους για ενώσεις όπου δεν ισχύει ο Κανόνας της Οκτάδας
 6. Να περιγράψεις τις εφαρμογές αλλά και τα «αδύνατα σημεία» της Ηλεκτρονιακής Θεωρίας του Σθένους

 

Ο ηλεκτρονιακός τύπος του Lewis δίνει τις παρακάτω πληροφορίες για μία χημική ένωση:

 •  το είδος των δεσμών που σχηματίζονται μεταξύ των στοιχείων της αλλά και τον τρόπο που σχηματίζονται (ετεροπολικός, ομοιοπολικός)
 • την τάξη των δεσμών (απλός, διπλός ή τριπλός δεσμός) μεταξύ των στοιχείων της
 • τις ιδιότητες της [1]  

 Σε πολλές περιπτώσεις οι ηλεκτρονιακοί τύποι του Lewis και οι δεσμοί που προβλέπονται με τον εμπειρικό αυτό τρόπο μεταξύ των ατόμων χημικών ενώσεων έχουν επαληθευθεί πειραματικά. Στο γεγονός αυτό έγκειται η μέχρι σήμερα χρησιμοποίησή τους αν και βασίζονται σε μία προκβαντική αντίληψη για το άτομο.

 Εκτός των άλλων οι ηλεκτρονιακοί τύποι μας δίνουν πληροφόρηση για τον αριθμό των ζευγών ηλεκτρονίων που «μοιράζονται» τα άτομα σε μία χημική ένωση. Όσο περισσότερα είναι αυτά τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων μεταξύ δύο ατόμων (δεσμοί) τόσο σταθερότερος ο δεσμός και μικρότερο το μήκος του. Η σταθερότητα και το μήκος των χημικών δεσμών επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο που αντιδρούν οι χημικές ενώσεις. Όσο σταθερότερος ένας χημικός δεσμός τόσο  μεγαλύτερη η ενέργεια που απαιτείται για  την διάσπασή του και επομένως τόσο ποιο δύσκολα αντιδρά η ένωση που περιέχει ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των στοιχείων της.

 Εάν και για ένα απλό μόριο είναι εύκολο να γράψει κανείς των ηλεκτρονιακό τύπο του για τα ποιο σύνθετα αρκετές φορές παρατηρούνται δυσκολίες. Στην Μεθοδολογία #6 που δίνεται στο βιβλίο «Γενική Χημεία Γ΄ Λυκείου» δίνεται μία σειρά απλών κανόνων για την γραφή των ηλεκτρονιακών τύπων του Lewis και για πολυπλοκότερα άτομα. Μερικά παραδείγματα λυμένων ασκήσεων σχετικών με τους ηλεκτρονιακούς τύπους δίνονται εδώ.


[1] Οι ιδιότητες των χημικών ενώσεων όπως η δραστικότητά τους – ευκολία με την οποία αντιδρούν – καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από:

         i.  την σταθερότητα και από το μήκος των δεσμών μεταξύ των ατόμων τους:  Η σταθερότητα των ομοιοπολικών δεσμών αυξάνει όσο αυξάνει ο αριθμός των κοινών ζευγών ηλεκτρονίων μεταξύ των ατόμων τους ενώ αντίθετα το μήκος του δεσμού ελαττώνεται. Οι ηλεκτρονιακές δομές μας βοηθούν να «προβλέψουμε» σε θεωρητικό επίπεδο τον αριθμό των κοινών ζευγών ηλεκτρονίων μεταξύ ατόμων και έτσι μας δίνουν πληροφόρηση για την σταθερότητα και το μήκος του δεσμού

        ii.   Tα ελεύθερα ζεύγη ηλεκτρονίων που έχουν τα άτομα τους: Μόρια με άτομα που έχουν ελεύθερα ζεύγη ηλεκτρονίων μπορούν να γίνουν δότες ζευγών ηλεκτρονίων σε άλλα άτομα που μπορούν να δεχθούν ζεύγη ηλεκτρονίων (π.χ  ΝΗ3 με ΗCl).


Για τις παρατηρήσεις σας:


Είναι γνωστό ότι η κατανόηση του μαθήματος της Χημείας παρουσιάζει σε αρκετές περιπτώσεις δυσκολίες και ιδιαιτερότητες. Με το βιβλίο αυτό επιδιώκουμε να βοηθήσουμε όσους πραγματικά ενδιαφέρονται για την κατανόηση της ύλης της  Χημείας και επιζητούν την διαλεύκανση των σημείων που παρατηρούνται συνήθως νοηματικά κενά.  Η ολοκληρωμένη θεωρητική κατάρτιση σε συνδυασμό με την εξάσκηση του αναγνώστη στην λύση ασκήσεων είναι ο βασικός στόχος μας γιατί πιστεύουμε ότι συντελούν στην υπέρβαση των δυσκολιών που προκύπτουν στην κατανόηση της Χημείας και στην συνεπακόλουθη επιτυχία στις εξετάσεις.

Βιβλίο: "ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ", Συγγραφέας: Κ. Καλαματιανός

Σχήμα  20,5 x 29,2

Eξώφυλλο / Εσωτερικό : Τετραχρωμία

Σελίδες: 417

ΙSBN 978-960-93-2031-3

 

 Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στο υποψήφιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν ή να θυμηθούν βασικές έννοιες στην Χημεία και περιλαμβάνει:

 •  Όλη την αντίστοιχη θεωρία του σχολικού βιβλίου ενότητα προς ενότητα. Η ύλη παρουσιάζεται αναλυτικά, χωρίς λογικά άλματα και σε μορφή συζήτησης (με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, με ερωτήσεις-απαντήσεις, επεξηγήσεις καθώς και με λυμένα παραδείγματα ασκήσεων). Στόχος είναι να μπορούν να προσεγγίσουν νοηματικά την ύλη με μεγαλύτερη ευκολία οι αναγνώστες
 • Περισσότερα από 80 σχήματα/εικόνες έτσι ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση, η σύνδεση και η αναπαράσταση των εννοιών που υπάρχουν στο κείμενο
 • Την θεωρία των ενοτήτων παρουσιασμένη και με συνοπτικό τρόπο σε μία σελίδα σε μορφή διαγραμμάτων ροής (για την επανάληψη της ύλης κάθε ενότητας).
 • Την ύλη προηγούμενων τάξεων που θεωρείται απαραίτητη για την κατανόηση των ενοτήτων (δίνεται με μορφή ενθέτου θεωρίας και με συνοπτικό τρόπο)
 • Μεγάλο αριθμό μεθοδολογικά λυμένων ασκήσεων (400 λυμένες ασκήσεις βήμα-βήμα) ώστε να βοηθηθεί η εμπέδωση της ύλης κάθε ενότητας ή ομάδας συγγενών ενοτήτων  Συμπεριλαμβάνονται θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της τελευταίας δεκαετίας
 • Λυμένες ασκήσεις – παραδείγματα στο τέλος κάθε ενότητας και η διασύνδεσή τους με αντίστοιχες ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου

Το βιβλίο διατίθεται στα παρακάτω βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων):  Ιανός (Αθήνα – Θεσ/νικη), Κορφιάτης, Γρηγόρη, ΕλευθερουδάκηςΠατάκης,  «Βιβλιοεπιλογή» Γ.Χ.  Αναστασάκης, Βιβλιοχώρα, ΒΕΡΓΙΝΑ, ΨΑΡΑΣ (ΘΕΣ/NIKH), ΠΑΙΔΕΙΑ (ΛΑΡΙΣΑ).

 Λεπτομερής περιγραφή του βιβλίου και αποσπάσματα του δίνονται στον παρακάτω ιστότοπο όπου είναι δυνατό να αγορασθεί και σε ειδική προνομιακή τιμή (περιορισμένος αριθμός βιβλίων).  Για τους τρόπους αγοράς του βιβλίου πατήστε εδώ.  Τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν εντός Ελλάδας για απλό δέμα.

 https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks/

Η θεωρία στο άρθρο αυτό προέρχεται από την ενότητα 1.3 του βιβλίου  «Γενική Χημεία Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» – Κ. Καλαματιανός.   Λεπτομερής παρουσίαση του βιβλίου, αποσπάσματά του και τρόποι αγοράς δίνονται στον ιστότοπο  https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks.    

 Το βιβλίο διατίθετα στον παραπάνω ιστότοπο σε ειδική προνομιακή τιμή.

  

 Διατίθεται επίσης στα εξής  βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων): Ιανός (Αθήνα – Θεσ/νικη), ΚορφιάτηςΓρηγόρη, ΕλευθερουδάκηςΠατάκης,  Αναστασάκης, Βιβλιοχώρα.

Σκοπός σε αυτή την ενότητα είναι:

  i.      Να εξηγήσουμε πώς σχηματίζονται τα διάφορα είδη χημικών δεσμών χρησιμοποιώντας την Ηλεκτρονιακή Θεωρία του Σθένους και τους ηλεκτρονιακούς τύπους του Lewis    

  ii.      Να παρουσιάσουμε και να εξηγήσουμε τα βασικά σημεία της Ηλεκτρονιακής Θεωρίας του Σθένους

  iii.      Να διατυπώσουμε και να εξηγήσουμε τους κανόνες για την γραφή των ηλεκτρονιακών τύπων του Lewis

   iv.      Να παρουσιάσουμε σύντομα την χρησιμότητα και τις εφαρμογές των ηλεκτρονιακών τύπων του Lewis στην μελέτη σχηματισμού των χημικών ενώσεων

    v.      Να παρουσιάσουμε τα «αδύνατα σημεία» της Ηλεκτρονιακής Θεωρίας του Σθένους

Όταν θα έχεις ολοκληρώσει την μελέτη αυτής της ενότητας θα είσαι σε θέση να:

 1.  Γράψεις τα σύμβολα του Lewis για στοιχεία εάν γνωρίζεις την θέση τους στον περιοδικό πίνακα ή την ηλεκτρονιακή δομή τους
 2. Γράψεις τους ηλεκτρονιακούς τύπους του Lewis για χημικές ενώσεις εάν  γνωρίζεις τον μοριακό τύπο τους     
 3. Εξηγήσεις τα βασικά σημεία της Ηλεκτρονιακής Θεωρίας του Σθένους
 4. Περιγράψεις τα διάφορα είδη χημικών δεσμών και να εξηγήσεις πώς  σχηματίζονται χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονιακούς τύπους του Lewis
 5. Γράψεις ηλεκτρονιακούς τύπους για ενώσεις όπου δεν ισχύει ο Κανόνας της Οκτάδας
 6. Να περιγράψεις τις εφαρμογές αλλά και τα «αδύνατα σημεία» της Ηλεκτρονιακής Θεωρίας του Σθένους

Για απόσπασμα της θεωρίας της ενότητας αυτής από το βιβλίο δες εδώ. Για σχετικές ασκήσεις και μεθοδολογία δες στον ιστότοπο: https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks

Ιουλίου 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Άρθρα

Αρχείο Άρθρων

Blog Statistics

 • 88.346 hits (απο 20-09-2010)
Αρέσει σε %d bloggers: