You are currently browsing the tag archive for the ‘ηλεκτρολύτης’ tag.

 

Από τον πρόλογο του βιβλίου:

 

Τα εκπαιδευτικά βιβλία τόσο στο λύκειο αλλά και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελούν καταλυτικό παράγοντα στην διδακτικο-μαθησιακή διαδικασία. Η σημασία τους καθίσταται μεγαλύτερη και κρισιμότερη, όταν κρίνεται η πρόσβαση των μαθητών-σπουδαστών σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης-κύκλο σπουδών.

 

 Βιβλίο: «ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ», Συγγραφέας: Κ. Καλαματιανός

Σχήμα  20,5 x 29,2

Eξώφυλλο / Εσωτερικό : Τετραχρωμία

Σελίδες: 417

ΙSBN 978-960-93-2031-3

 

 Το βιβλίο-βοήθημα «Γενική Χημεία Γ΄Λυκείου Θετ. Κατεύθυνσης» απευθύνεται κυρίως στο υποψήφιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν ή να θυμηθούν βασικές έννοιες στην Χημεία. Προσπάθεια έχει γίνει ώστε:

  •  Να παρουσιασθεί όσο το δυνατόν με απλούστερο τρόπο και ποιο αναλυτικά η θεωρία της χημείας της Γ’ λυκείου. Στόχος είναι να μπορούν να προσεγγίσουν νοηματικά την ύλη με μεγαλύτερη ευκολία οι αναγνώστες. Έρευνα δείχνει ότι το 34% των μαθητών της Γ’ λυκείου θεωρούν ότι τα νοήματα των κειμένων εξηγούνται ανεπαρκώς σε σχολικά εγχειρίδια. Το 25% των μαθητών της  Γ’ λυκείου θεωρεί πώς για να γίνουν ποιο κατανοητά τα σχολικά εγχειρίδια χημείας θα πρέπει να είναι ποιο αναλυτικά.
  • Να δοθεί μεγάλος αριθμός λυμένων ασκήσεων (περιέχονται περισσότερες από 400 λυμένες ασκήσεις) καθώς βοηθούν στην εμπέδωση της ύλης
  • Να παρέχονται στρατηγικές επίλυσης των ασκήσεων (μεθοδολογία ασκήσεων) καθώς το 20% των μαθητών της Γ’ λυκείου εκφράζει αυτή την ανάγκη (δες βιβλιογραφία στο τέλος του βιβλίου: Ματσαγγούρας , 1998)
  • Να δοθούν αρκετά παραδείγματα (ιδιαίτερα από την καθημερινή ζωή) καθώς η σύνδεση της χημείας με την καθημερινή ζωή την καθιστά ποιο κατανοητή και ελκυστική για τους μαθητές-σπουδαστές (δες βιβλιογραφία στο τέλος του βιβλίου: Παραλίκα και Κουλουμπαρίτση, Επιθ. Εκπαιδ. Θεμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007)
  • Να παρουσιασθεί ή ύλη στην αρχή κάθε ενότητας με σύντομο και παραστατικό τρόπο σε μορφή διαγραμμάτων ροής. Στόχος είναι να μπορεί ο αναγνώστης να συνδυάσει στοιχεία που περιέχει το κείμενο που ακολουθεί με όσα ο ίδιος γνωρίζει για το θέμα που διαβάζει
  • Να παρέχονται αρκετές εικόνες ή σχήματα/σχέδια. Η παρουσίαση της εικόνας ενεργεί ως γνωστικό σχήμα-πλαίσιο που βοηθά την κατανόηση, σύνδεση και αναπαράσταση των εννοιών που υπάρχουν στο κείμενο (δες βιβλιογραφία στο τέλος του βιβλίου: Παραλίκα και Κουλουμπαρίτση, Επιθ. Εκπαιδ. Θεμάτων, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2007)

Ελπίζοντας ότι τα παραπάνω έχουν επιτευχθεί προσδοκία είναι να αποτελέσει το βιβλίο αυτό ένα πολύτιμο βοήθημα για την κατανοήση της ύλης του μαθήματος της χημείας και την επιτυχία στις εξετάσεις.

Το βιβλίο διατίθεται στα παρακάτω βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων):  Ιανός (Αθήνα – Θεσ/νικη), ΚορφιάτηςΓρηγόρη, ΕλευθερουδάκηςΠατάκης,  Σαββάλας-Βιβλιορυθμός, «Βιβλιοεπιλογή» Γ.Χ.  Αναστασάκης, Βιβλιοχώρα, Βεργίνα, Ψαράς (ΘΕΣ/NIKH), Παιδεία (ΛΑΡΙΣΑ).

 Λεπτομερής περιγραφή του βιβλίου και αποσπάσματα του δίνονται στον παρακάτω ιστότοπο όπου είναι δυνατό να αγορασθεί και σε ειδική προνομιακή τιμή (περιορισμένος αριθμός βιβλίων).  Για τους τρόπους αγοράς του βιβλίου πατήστε εδώ.  Τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν εντός Ελλάδας για απλό δέμα.

 https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks/

 

Η θεωρία στο άρθρο αυτό προέρχεται από την ενότητα 2.1.3 του βιβλίου  «Γενική Χημεία Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» – Κ. Καλαματιανός.   Λεπτομερής παρουσίαση του βιβλίου, αποσπάσματά του και τρόποι αγοράς δίνονται στον ιστότοπο:

  https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks  

 Το βιβλίο διατίθετα στον παραπάνω ιστότοπο σε ειδική προνομιακή τιμή.

  

 Διατίθεται επίσης στα εξής  βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων): Ιανός (Αθήνα – Θεσ/νικη), Κορφιάτης,  ΓρηγόρηΕλευθερουδάκηςΠατάκης,  Αναστασάκης,  Βιβλιοχώρα.

Σκοπός σε αυτή την ενότητα είναι να παρουσιασθεί:

         i.    Πώς διαχωρίζονται οι ηλεκτρολύτες [1] σε ισχυρούς και ασθενείς με βάση την διάστασή (ιοντισμό) τους στο νερό.

       ii.    Πως ορίζεται ο βαθμός ιοντισμού (α) ενός ηλεκτρολύτη.

      iii.    Ο αυτοϊονισμός του νερού και η σχέση που προκύπτει για την σταθερά ιοντισμού του kw.

      iv.    Πώς ορίζεται το pH και το pOH ενός διαλύματος.

       v.    Πώς υπολογίζονται οι συγκεντρώσεις τον ιόντων που προκύπτουν από την διάσταση ενός ισχυρού ηλεκτρολύτη στο νερό στην χημική ισορροπία.

      vi.    Πώς υπολογίζονται οι συγκεντρώσεις τον ιόντων που προκύπτουν από την διάσταση ενός ασθενούς ηλεκτρολύτη στο νερό στην χημική ισορροπία.

Όταν θα έχεις ολοκληρώσει την μελέτη αυτής της ενότητας θα πρέπει να:

  •  Γνωρίζεις την βασική διαφορά μεταξύ ενός ισχυρού και ενός ασθενούς οξέος (αντίστοιχα ισχυρής ή ασθενούς βάσης).
  •  Γνωρίζεις ποιοι είναι οι βασικοί «δείκτες» [2] με τους οποίους  ταξινομούμε τα οξέα ή τις βάσεις ως προς την ισχύ τους και από ποιους παράγοντες εξαρτώνται.
  •  Είσαι σε θέση να γράψεις την σχέση για την σταθερά ιοντισμού ενός ασθενούς οξέος ή βάσης.

 

 ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ 

 ηλεκτρολύτης, ισχυρό οξύ/βάση, ασθενές οξύ/βάση, ιοντισμός οξέος/βάσης,  διάσταση οξέος/βάσης, πλήρης ιοντισμός, μερικός ιοντισμός, βαθμός ιοντισμού, σταθερά ιοντισμού (ka, kb), πολυπρωτικό οξύ, χημική ισορροπία, αμφίδρομη αντίδραση, αρχή του Le Chatelier, αυτοϊοντισμός, σταθερά ιοντισμού ή γινόμενο ιόντων του νερού (kw), pH, pOH, νόμος αραιώσεως του Ostwald, υδρόλυση αλάτων.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2.1.3 

Με βάση τις έως τώρα γνώσεις σου στην χημεία προσπάθησε να αντιστοιχίσεις την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. Επανέλαβε το ίδιο μετά την μελέτη της ενότητας και διαπίστωσε την διαφορά εάν υπάρχει. Οι απαντήσεις δίνονται στο τέλος του κεφαλαίου 2 στην σελίδα 393.

  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1  Ποιες είναι οι κύριες ουσίες που υπάρχουν σε ένα υδατικό διάλυμα όταν διαλυθεί σε αυτό ΗCl (g); α) H+, CN, Η2Ο  β) κυρίως ΗCN, Η2Ο και μικρή ποσότητα H+ και CN–   γ) Η2Ο, ΗCl, H+δ) Όσα διίστανται πλήρως όταν διαλύονται στο νερόε) Ασθενήςστ) H+, Cl, Η2Οζ) Άλλες φορές ασθενής άλλες φορές ισχυρόςη) [H+]θ) [H+] και [ΟH] ι) Aυξάνειια) Ελαττώνεται
2  Ποιες είναι οι κύριες ουσίες που υπάρχουν σε ένα υδατικό διάλυμα όταν διαλυθεί σε αυτό ΗCN (g);
3  Ποια οξέα χαρακτηρίζονται ισχυρά;
4  Το νερό είναι ισχυρός ή ασθενής ηλεκτρολύτης;
5 Για να υπολογισθεί το pH ενός διαλύματος ποια ποσότητα πρέπει να είναι γνωστή;
6 Ο βαθμός ιοντισμού μίας ασθενούς μονόξινης βάσης αυξάνει ή ελαττώνεται με αραίωση του διαλύματος;

 

Εάν στην ερώτηση 1 παραπάνω έχεις αντιστοιχίσει την απάντηση (στ) και στην ερώτηση (2) την απάντηση (β) έχετε απαντήσει σωστά. Στην παρακάτω ενότητα περιγράφεται με αρκετή λεπτομέρεια γιατί οι απαντήσεις αυτές είναι σωστές, με βάση τις ιδιότητες που παρουσιάζουν οι ηλεκτρολύτες κατά τον ιοντισμό τους όταν διαλύονται στο νερό. Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζονται συνοπτικά, σε μορφή διαγράμματος ροής, τα βασικά σημεία της ενότητας 2.1.3 – «Κατηγορίες οξέων και βάσεων».

Για την παρουσίαση μέρους της θεωρίας της ενότητας 2.1.3 όπως ακριβώς εμφανίζεται στο βιβλίο δες εδώ.

[1] Ηλεκτρολύτης λέγεται κάθε ουσία που διίσταται σε ιόντα όταν διαλύεται στο νερό. Παραδείγματα ηλεκτρολυτών είναι τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα.

[2]  i) βαθμός ιοντισμού α  ii) σταθερά ιοντισμού ka ή kb.


   Για τις παρατηρήσεις σας:


 Oι ασκήσεις προέρχονται από το βιβλίo-βοήθημα «Γενική Χημεία για την Γ΄ Λυκείου Θετ. Κατεύθυνσης»  του Κ. Καλαματιανού.  Λεπτομερής παρουσίαση του βιβλίου και αποσπάσματά του δίνονται στον ιστότοπο:  https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks/

Το βιβλίο διατίθετα στον παραπάνω ιστότοπο σε ειδική προνομιακή τιμή.  Διατίθεται επίσης στα εξής  βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων): Ιανός (Αθήνα – Θεσ/νικη), Κορφιάτης, Γρηγόρη, Ελευθερουδάκης,  Πατάκης,  Αναστασάκης, Βιβλιοχώρα

 

 

 Οι ασκήσεις και οι λύσεις τους δίνονται  εδώ

Νοέμβριος 2020
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Άρθρα

Αρχείο Άρθρων

Blog Statistics

  • 90.558 hits (απο 20-09-2010)
Αρέσει σε %d bloggers: