You are currently browsing the monthly archive for Μαρτίου 2015.

Η θεωρία και οι ασκήσεις στο άρθρο αυτό προέρχονται από την ενότητα 2.1.3 του βιβλίου  «Γενική Χημεία Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» – Κ. Καλαματιανός.   Λεπτομερής παρουσίαση του βιβλίου, αποσπάσματά του και τρόποι αγοράς δίνονται στον ιστότοπο:

 Το βιβλίο διατίθετα στον παραπάνω ιστότοπο σε ειδική προνομιακή τιμή.

  

Διατίθεται επίσης στα εξής  βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων): Ιανός (Αθήνα – Θεσ/νικη), Κορφιάτης,  Πατάκης,  Αναστασάκης,  Βιβλιοχώρα.

Σκοπός σε αυτή την ενότητα είναι να παρουσιασθεί:

       i.    Πώς διαχωρίζονται οι ηλεκτρολύτες [1] σε ισχυρούς και ασθενείς με βάση την διάστασή (ιοντισμό) τους στο νερό.

       ii.    Πως ορίζεται ο βαθμός ιοντισμού (α) ενός ηλεκτρολύτη.

      iii.    Ο αυτοϊονισμός του νερού και η σχέση που προκύπτει για την σταθερά ιοντισμού του kw.

      iv.    Πώς ορίζεται το pH και το pOH ενός διαλύματος.

      v.    Πώς υπολογίζονται οι συγκεντρώσεις τον ιόντων που προκύπτουν από την διάσταση ενός ισχυρού ηλεκτρολύτη στο  νερό στην χημική ισορροπία.

      vi.    Πώς υπολογίζονται οι συγκεντρώσεις τον ιόντων που προκύπτουν από την διάσταση ενός ασθενούς ηλεκτρολύτη στο νερό στην χημική ισορροπία.

Όταν θα έχεις ολοκληρώσει την μελέτη αυτής της ενότητας θα πρέπει να:

 •  Γνωρίζεις την βασική διαφορά μεταξύ ενός ισχυρού και ενός ασθενούς οξέος (αντίστοιχα ισχυρής ή ασθενούς βάσης).
 •  Γνωρίζεις ποιοι είναι οι βασικοί «δείκτες» [2] με τους οποίους  ταξινομούμε τα οξέα ή τις βάσεις ως προς την ισχύ τους και από ποιους παράγοντες εξαρτώνται.
 •  Είσαι σε θέση να γράψεις την σχέση για την σταθερά ιοντισμού ενός ασθενούς οξέος ή βάσης.

 

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ 

 ηλεκτρολύτης, ισχυρό οξύ/βάση, ασθενές οξύ/βάση, ιοντισμός οξέος/βάσης,  διάσταση οξέος/βάσης, πλήρης ιοντισμός, μερικός ιοντισμός, βαθμός ιοντισμού, σταθερά ιοντισμού (ka, kb), πολυπρωτικό οξύ, χημική ισορροπία, αμφίδρομη αντίδραση, αρχή του Le Chatelier, αυτοϊοντισμός, σταθερά ιοντισμού ή γινόμενο ιόντων του νερού (kw), pH, pOH, νόμος αραιώσεως του Ostwald, υδρόλυση αλάτων.

 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 2.1.3 

Με βάση τις έως τώρα γνώσεις σου στην χημεία προσπάθησε να αντιστοιχίσεις την σωστή απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις. Επανέλαβε το ίδιο μετά την μελέτη της ενότητας και διαπίστωσε την διαφορά εάν υπάρχει. Οι απαντήσεις δίνονται στο τέλος του κεφαλαίου 2 στην σελίδα 393.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1  Ποιες είναι οι κύριες ουσίες που υπάρχουν σε ένα υδατικό διάλυμα όταν διαλυθεί σε αυτό ΗCl (g); α) H+, CN, Η2Ο  β) κυρίως ΗCN, Η2Ο και μικρή ποσότητα H+ και CN–   γ) Η2Ο, ΗCl, Hδ) Όσα διίστανται πλήρως όταν διαλύονται στο νερό  ε) Ασθενής   στ) H+, Cl, Η2Ο   ζ) Άλλες φορές ασθενής άλλες φορές ισχυρός   η) [H+]θ) [H+] και [ΟH]    ι) Aυξάνει   ια) Ελαττώνεται
2  Ποιες είναι οι κύριες ουσίες που υπάρχουν σε ένα υδατικό διάλυμα όταν διαλυθεί σε αυτό ΗCN (g);
3  Ποια οξέα χαρακτηρίζονται ισχυρά;
4  Το νερό είναι ισχυρός ή ασθενής ηλεκτρολύτης;
5 Για να υπολογισθεί το pH ενός διαλύματος ποια ποσότητα πρέπει να είναι γνωστή;
6 Ο βαθμός ιοντισμού μίας ασθενούς μονόξινης βάσης αυξάνει ή ελαττώνεται με αραίωση του διαλύματος;

Εάν στην ερώτηση 1 παραπάνω έχεις αντιστοιχίσει την απάντηση (στ) και στην ερώτηση (2) την απάντηση (β) έχετε απαντήσει σωστά. Στην παρακάτω ενότητα περιγράφεται με αρκετή λεπτομέρεια γιατί οι απαντήσεις αυτές είναι σωστές, με βάση τις ιδιότητες που παρουσιάζουν οι ηλεκτρολύτες κατά τον ιοντισμό τους όταν διαλύονται στο νερό. Στην επόμενη σελίδα παρουσιάζονται συνοπτικά, σε μορφή διαγράμματος ροής, τα βασικά σημεία της ενότητας 2.1.3 – «Κατηγορίες οξέων και βάσεων».

Για την παρουσίαση μέρους της θεωρίας της ενότητας 2.1.3 όπως ακριβώς εμφανίζεται στο βιβλίο δες εδώ.

 

Στο παρακάτω video παρουσιάζεται η λύση άσκησης σχετικής με ασθενή οξέα όπου δίνεται η αρχική συγκέντρωση του ασθενούς οξέος [HA] και το pH του διαλύματος και ζητείτε η σταθερά διάστασης ka:

 


[1] Ηλεκτρολύτης λέγεται κάθε ουσία που διίσταται σε ιόντα όταν διαλύεται στο νερό. Παραδείγματα ηλεκτρολυτών είναι τα οξέα, οι βάσεις και τα άλατα.

[2]  i) βαθμός ιοντισμού α  ii) σταθερά ιοντισμού ka ή kb.

Ισχυρά – Οξέα και Βάσεις

Το βοήθημα «Γενική Χημεία για την Γ΄ Λυκείου» περιλαμβάνει την θεωρία (αναλυτικά και συνοπτικά) αλλά και πληθώρα μεθοδολογικά λυμένων ασκήσεων ώστε να βοηθήσει τον υποψήφιο στις επαναλήψεις της ύλης για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Γενικη Χημεια

Σχήμα  20,5 x 29,2
Eξώφυλλο / Εσωτερικό : Τετραχρωμία
Σελίδες: 417
ΙSBN 978-960-93-2031-3

Το βιβλίο απευθύνεται κυρίως στο υποψήφιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν ή να θυμηθούν βασικές έννοιες στην Χημεία και περιλαμβάνει:

 • Όλη την αντίστοιχη θεωρία του σχολικού βιβλίου ενότητα προς ενότητα. Η ύλη παρουσιάζεται αναλυτικά, χωρίς λογικά άλματα και σε μορφή συζήτησης (με παραδείγματα από την καθημερινή ζωή, με ερωτήσεις-απαντήσεις, επεξηγήσεις καθώς και με λυμένα παραδείγματα ασκήσεων). Στόχος είναι να μπορούν να προσεγγίσουν νοηματικά την ύλη με μεγαλύτερη ευκολία οι αναγνώστες
 • Περισσότερα από 80 σχήματα/εικόνες έτσι ώστε να διευκολύνεται η κατανόηση, η σύνδεση και η αναπαράσταση των εννοιών που υπάρχουν στο κείμενο
 • Την θεωρία των ενοτήτων παρουσιασμένη και με συνοπτικό τρόπο σε μία σελίδα σε μορφή διαγραμμάτων ροής (για την επανάληψη της ύλης κάθε ενότητας).
 • Την ύλη προηγούμενων τάξεων που θεωρείται απαραίτητη για την κατανόηση των ενοτήτων (δίνεται με μορφή ενθέτου θεωρίας και με συνοπτικό τρόπο)
 • Μεγάλο αριθμό μεθοδολογικά λυμένων ασκήσεων (400 λυμένες ασκήσεις βήμα-βήμα) ώστε να βοηθηθεί η εμπέδωση της ύλης κάθε ενότητας ή ομάδας συγγενών ενοτήτων. Συμπεριλαμβάνονται θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων της τελευταίας δεκαετίας
 • Λυμένες ασκήσεις – παραδείγματα στο τέλος κάθε ενότητας και η διασύνδεσή τους με αντίστοιχες ασκήσεις στο τέλος κάθε κεφαλαίου

Έχει παρατηρηθεί ότι μερικά οξέα έχουν την τάση να δίνουν Η+ με μεγαλύτερη ευκολία από ότι άλλα όταν διαλύονται στο νερό καθώς και ότι ορισμένες βάσεις έχουν την τάση να δέχονται Η+ με μεγαλύτερη ευκολία από άλλες. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η διάσταση ή ο ιοντισμός των ηλεκτρολυτών σε ιόντα δεν γίνεται πάντα στο ίδιο βαθμό.

Τα οξέα και οι βάσεις μπορούν να χωρισθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες ανάλογα με την συμπεριφορά τους όταν διαλύονται στο νερό:

  • Ισχυρά οξέα και βάσεις (ισχυροί ηλεκτρολύτες) είναι εκείνα που διίστανται πλήρως σε ιόντα όταν διαλύονται στο νερό.Ισχυροί ηλεκτρολύτες είναι τα άλατα, τα υδροξείδια των μετάλλων [(NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2, CsOH, Sr(OH)2] και μερικά οξέα [HCl, HBr, HI, HClO4, HNO3, H2SO4 (1η διάσταση)].
  • Ασθενή οξέα και βάσεις (ασθενείς ηλεκτρολύτες) είναι εκείνα που διίστανται μερικώς σε ιόντα όταν διαλύονται στο νερό.Στο διάλυμα στην χημική (ιοντική) ισορροπία υπάρχει κυρίως συγκέντρωση του ηλεκτρολύτη και σε μικρότερο βαθμό των ιόντων που προκύπτουν από την διάσταση του. Για παράδειγμα όταν το HCN, πού είναι ένα ασθενές οξύ, διαλυθεί στο Η2Ο διίσταται κατά ένα μικρό μέρος στα ιόντα του σύμφωνα με την αμφίδρομη αντίδραση :

ιοντισμός του HCN στο νερό

Στην χημική (ιοντική) ισορροπία στο διάλυμα υπάρχουν οι παρακάτω ουσίες (ιόντα): κυρίως [HCN] και [H2O] και λιγότερο [H3O+] και [CN] (η χημική ισορροπία είναι μετατοπισμένη προς τα αριστερά).

Στο παρακάτω video παρουσιάζεται η λύση μιας άσκησης σχετικής με το pH διαλυμάτων ισχυρών οξέων και βάσεων από το βοήθημα «Γενική Χημεία» Γ Λυκείου Κατεύθυνσης :


Το βιβλίο διατίθεται στα παρακάτω βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων):  Ιανός (Σταδίου 24, Αθήνα  –  Αριστοτέλους 7, Θεσ/νίκη), Κορφιάτης (Ιπποκράτους 6, Αθήνα),  Πατάκης, Σαββάλας-Βιβλιορυθμός (Ζωοδ. Πηγής 18 & Σόλωνος, Αθήνα), «Βιβλιοεπιλογή» Γ.Χ.  Αναστασάκης (Χαριλάου Τρικούπη 26, Αθήνα) , Βιβλιοχώρα (Χαριλάου Τρικούπη 49, Αθήνα).

Λεπτομερής περιγραφή του βιβλίου και αποσπάσματα του δίνονται στον παρακάτω ιστότοπο όπου είναι δυνατό να αγορασθεί και σε ειδική προνομιακή τιμή (περιορισμένος αριθμός βιβλίων).  Για τους τρόπους αγοράς του βιβλίου πατήστε εδώ.  Τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν εντός  Ελλάδας για απλό δέμα.


KEY TERMS

σχολικό βοήθημα χημείας γ λυκείουπανελλαδικέςχημεία, λυμένες ασκήσεις χημείας γ λυκείου , πανελ λαδικές, α α,βιβλίο-βοήθημα «Γενική Χημεία για την Γ΄ Λυκείου», μεθοδολογικά λυμένες ασκήσεις χημείας, θεωρία του σχολικού βιβλίου, 400 λυμένες ασκήσεις βήμα-βήμα, θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων χημείας, λυμένες ασκήσεις παραδείγματα χημείας κατεύθυνσης


Μαρτίου 2015
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Άρθρα

Αρχείο Άρθρων

Blog Statistics

 • 87.935 hits (απο 20-09-2010)
Αρέσει σε %d bloggers: