Η άσκηση στο άρθρο αυτό προέρχεται από την ενότητα 2.1.3 του βιβλίου  «Γενική Χημεία Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» – Κ. Καλαματιανός.   Λεπτομερής παρουσίαση του βιβλίου, αποσπάσματά του και τρόποι αγοράς δίνονται στον ιστότοπο:

  Το βιβλίο διατίθετα στον παραπάνω ιστότοπο σε ειδική προνομιακή τιμή.

  

Το βιβλίο διατίθεται επίσης στα παρακάτω βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων):  Ιανός (Σταδίου 24, Αθήνα  –  Αριστοτέλους 7, Θεσ/νίκη), Κορφιάτης  (Ιπποκράτους 6, Αθήνα) , Γρηγόρη (Σόλωνος 71, Αθήνα),  ΕλευθερουδάκηςΠατάκης,  Σαββάλας-Βιβλιορυθμός (Ζωοδ. Πηγής 18 & Σόλωνος, Αθήνα), «Βιβλιοεπιλογή» Γ.Χ.  Αναστασάκης (Σόλωνος 110, Αθήνα) , Σ. Μαρίνης (Σόλωνος 76, Αθήνα),  Βιβλιοχώρα (Χαριλάου Τρικούπη 49, Αθήνα), ΒΕΡΓΙΝΑ, ΨΑΡΑΣ (Θεσ/νίκη),  ΠΑΙΔΕΙΑ(Κανάρη 11, Λάρισα).

 Λεπτομερής περιγραφή του βιβλίου και αποσπάσματα του δίνονται στον παρακάτω ιστότοπο όπου είναι δυνατό να αγορασθεί και σε ειδική προνομιακή τιμή (περιορισμένος αριθμός βιβλίων).  Για τους τρόπους αγοράς του βιβλίου πατήστε εδώ.  Τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν εντός  Ελλάδας για απλό δέμα.

 https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks/

Άσκηση – Παράδειγμα  #2-21

Ένα υδατικό διάλυμα αραιώνεται και διαπιστώνεται ότι το pH του μειώνεται άρα η πιθανή διαλυμένη ουσία είναι: α) HCl  β) ΝΗ3 γ) ΝaCl  δ) C6H12O6

Λύση:

 Στην περίπτωση διαλυμάτων ισχυρών οξέων όπως του HCl όταν το διάλυμα αραιώνεται (η συγκέντρωση του οξέος ελαττώνεται) η τιμή του pH αυξάνει. Η απάντηση (α) επομένως δεν είναι σωστή. Στην περίπτωση διαλυμάτων ασθενών ηλεκτρολυτών (όπως της ασθενούς βάσης NH3) γνωρίζουμε ήδη ότι καθώς αραιώνεται το διάλυμα ο βαθμός ιοντισμού αυξάνει. Για να αποδείξουμε τι συμβαίνει με το pH ενός τέτοιου διαλύματος αρκεί να προσδιορίσουμε ποια σχέση συνδέει τα mol του ηλεκτρολύτη που ιοντίζονται με το k και το c την αρχική του συγκέντρωση.

Έστω λοιπόν x mol/ℓ της αμμωνίας ιοντίζονται και έστω c η αρχική της συγκέντρωση:

                                                             ΝΗ3 + H2O    =      NH4+ + OH

  Στην χημική ισορροπία:                  (c-x) M                     x M       x M

H kb = [NH4+] . [OH] / [ΝΗ3] = x . x / c-x ≈ x2 / c  (c-x ≈ c σε περίπτωση που kb/c ≤ 10-2)

Λύνοντας την παραπάνω σχέση ως προς x έχουμε: x = (kb . c)1/2

 Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι καθώς αραιώνεται το διάλυμα της ασθενούς βάσης (η αρχική της συγκέντρωση c ελαττώνεται) και το x δηλαδή τα mol του ΟΗ θα ελαττώνονται με βάση την αντίδραση ιοντισμού της αμμωνίας Þ  η τιμή του pOH θα αυξάνει Þ η τιμή του pH θα μειώνεται. Επομένως η (β) είναι σωστή δηλαδή η διαλυμένη ουσία είναι η ΝΗ3.

To NaCl ιοντίζεται στο νερό αλλά δίνει ουδέτερο διάλυμα και δεν μεταβάλλεται το pH του με την αραίωση ενώ η γλυκόζη δεν διίσταται σε ιόντα οπότε η (γ) και η (δ) δεν είναι σωστές.

Όμοιες ασκήσεις: 45, 46