Χημεία Γ Λυκείου – Ρυθμιστικά διαλύματα

Χημεία Γ Λυκείου – Ρυθμιστικά διαλύματα

παρασκευή ρυθμιστικού διαλύματος,ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων, ρυθμιστική ικανότητα, ορισμός ρυθμιστικών διαλυμάτων, σύσταση ρυθμιστικών διαλυμάτων,pH ρυθμιστικού διαλύματος, μεταβολή pH ρυθμιστικού διαλύματος μετά την προσθήκη οξέος ή βάσης

Εαν ενδιαφέρεσαι για:

Η θεωρία στο άρθρο αυτό προέρχεται από την ενότητα 2.1.4 του βιβλίου «Γενική Χημεία Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» – Κ. Καλαματιανός. Λεπτομερής παρουσίαση του βιβλίου, αποσπάσματά του και τρόποι αγοράς δίνονται στον ιστότοπο:

https://sites.google.com/site/kalamatianosbooks

Όταν θα έχεις ολοκληρώσει την μελέτη αυτής της ενότητας θα πρέπει να είσαι σε θέση να: Προβλέπεις αλλά και να υπολογίζεις πώς η προσθήκη κοινού ιόντος επηρεάζει το pH ενός υδατικού διαλύματος ενός ασθενούς οξέος ή μιάς ασθενούς βάσης. Εξηγήσεις πώς ένα ρυθμιστικό διάλυμα συγκεκριμένου pH προετοιμάζεται και πώς λειτουργεί όταν προστίθεται σε αυτό οξύ ή βάση. Υπολογίσεις την μεταβολή του pH ενός ρυθμιστικού διαλύματος, του οποίου η σύνθεση είναι γνωστή, όταν προστίθενται σε αυτό μικρές ποσότητες ισχυρού οξέος ή ισχυρής βάσης.

Υπολογίσεις τις συγκεντρώσεις των ουσιών στο ρυθμιστικό διάλυμα ώστε η μεταβολή του pH του να βρίσκεται μέσα σε συγκεκριμένο εύρος όταν προστίθεται σε αυτό συγκεκριμένη ποσότητα οξέος ή βάσης. Χρησιμοποιήσεις πίνακες δεικτών όπου φαίνεται η περιοχή του pH που αλλάζουν χρώμα για να προβλέψεις το pH ενός διαλύματος Διαλέξεις ένα κατάλληλο δείκτη για μία συγκεκριμένη ογκομέτρηση Υπολογίσεις το pH σε κάθε σημείο (συμπεριλαμβανομένου και του ισοδύναμου σημείου) σε ογκομετρήσεις ισχυρού οξέος – ισχυρής βάσης, ασθενούς οξέος – ισχυρής βάσης, ασθενούς βάσης – ισχυρού οξέος

 


Για να δείς τα παραπάνω πάτησε εδώ

Advertisements