Οι απαντήσεις στις ασκήσεις του προηγούμενου άρθρου δίνονται παρακάτω:

Aπάντηση στην Ασκηση 1:  Σωστή απάντηση είναι η (γ).

Το Νa έχει την ηλεκτρονιακή δομή:

 Νa :            1s22s22p63s1

 Όπως φαίνεται και από την ηλεκτρονιακή δομή του βρίσκεται στην 1η στήλη του περιοδικού πίνακα. Τείνει να χάσει το ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα (το ηλεκτρόνιο στην 3s) και να αποκτήσει οκτάδα ηλεκτρονίων στην προκύπτουσα εξωτερική στιβάδα με n=2 (2s22p6) και θετικό φορτίο +1. Δηλαδή:

 Νa+ :       1s22s22p6

  H ηλεκτρονιακή δομή αυτή είναι ίδια με του πλησιέστερου ευγενούς αερίου στον περιοδικό πίνακα δηλαδή του Νe.

 

Aπάντηση στην Ασκηση 2:  Σωστή απάντηση είναι η (δ).

Το Βr έχει την ηλεκτρονιακή δομή:

 Br :      1s22s22p63s23p63d104s24p5     

 Όπως φαίνεται και από την ηλεκτρονιακή δομή του βρίσκεται στην 7η στήλη του περιοδικού πίνακα. Τείνει να παίρνει ένα ηλεκτρόνιο στην εξωτερική του στιβάδα για να συμπληρώσει οκτάδα ηλεκτρονίων και να γίνει ενεργειακά σταθερό. Αποκτάει αρνητικό φορτίο -1. Η ηλεκτρονιακή δομή που αποκτά μετά την πρόσληψη ηλεκτρονίου είναι ίδια με αυτή του πλησιέστερου του ευγενούς αερίου του κρυπτόν.

Advertisements