Η θεωρία και το λυμένο παράδειγμα στο άρθρο αυτό προέρχεται από την ενότητα 1.1.3 του βιβλίου  «Γενική Χημεία Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» – Κ. Καλαματιανός.   Λεπτομερής παρουσίαση του βιβλίου, αποσπάσματά του και τρόποι αγοράς δίνονται στον ιστότοπο

  Το βιβλίο διατίθετα στον παραπάνω ιστότοπο σε ειδική προνομιακή τιμή.

   

Το βιβλίο διατίθεται στα παρακάτω βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων):  Ιανός (Σταδίου 24, Αθήνα  –  Αριστοτέλους 7, Θεσ/νίκη), Κορφιάτης (Ιπποκράτους 6, Αθήνα) , Γρηγόρη (Σόλωνος 71, Αθήνα) ΕλευθερουδάκηςΠατάκης, Σαββάλας-Βιβλιορυθμός (Ζωοδ. Πηγής 18 & Σόλωνος, Αθήνα), «Βιβλιοεπιλογή» Γ.Χ.  Αναστασάκης (Σόλωνος 110, Αθήνα) , Βιβλιοχώρα (Χαριλάου Τρικούπη 49, Αθήνα), ΒΕΡΓΙΝΑ, ΨΑΡΑΣ (Θεσ/νίκη), ΠΑΙΔΕΙΑ (Κανάρη 11, Λάρισα).

Σκοπός σε αυτή την ενότητα είναι να:

i)        Περιγραφεί πώς τα ηλεκτρόνια «καταλαμβάνουν» τα τροχιακά σε ένα πολυηλεκτρονικό άτομο.

ii)       Εξηγηθεί ο περιορισμός που διατυπώθηκε από τον Pauli για τα ηλεκτρόνια που βρίσκονται στο ίδιο τροχιακό (απαγορευτική αρχή του Pauli).

iii)       Παρουσιασθεί και να εξηγηθεί η αιτία για την διαφορά που παρατηρείται στις ενεργειακές στάθμες των τροχιακών των μονοηλεκτρονικών και πολυηλεκτρονικών ατόμων.

iv)       Δοθεί ένας απλός μνημονικός κανόνας (διάγραμμα Aufbau) για την διαδοχική συμπλήρωση των υποστιβάδων των ατόμων με ηλεκτρόνια (πώς τοποθετούνται τα ηλεκτρόνια στις υποστιβάδες του ατόμου).

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 Όταν θα έχεις ολοκληρώσει την μελέτη αυτής της ενότητας θα πρέπει να είσαι σε θέση να:

  • Γράψεις την ηλεκτρονιακή δομή ενός ατόμου εάν γνωρίζεις τον αριθμό των ηλεκτρονίων του εφαρμόζοντας το διάγραμμα Aufbau (τις 3 βασικές αρχές ηλεκτρονιακής δόμησης των ατόμων).
  • Γράψεις το τροχιακό διάγραμμα ενός ατόμου εάν γνωρίζεις τον αριθμό των ηλεκτρονίων του και τις 3 βασικές αρχές ηλεκτρονιακής δόμησης των ατόμων.

ΛΕΞΕΙΣ – ΚΛΕΙΔΙΑ

 Ηλεκτρονιακή δομή, πολυηλεκτρονικό άτομο, Pauli, απαγορευτική αρχή του Pauli, αρχή της ελάχιστης ενέργειας, διάγραμμα Aufbau, τροχιακό διάγραμμα, Hund, κανόνας του Hund.

 Μέρος της ενότητας αυτής όπως εμφανίζεται στο βιβλίο δίνεται εδώ.  Στο τέλος του θεωρητικού τμήματος της ενότητας δίνεται  μεθοδολογία για την γραφή της ηλεκτρονιακής δομής των ατόμων και δύο λυμένες άσκησεις-παραδείγματα για την καλλίτερη κατανόηση.