Στο πείραμα στο video παρακάτω παρουσιάζονται:

  • Δύο τρόποι παρασκευής ρυθμιστικών διαλυμάτων (οι αριθμητικοί υπολογισμοί δεν είναι κατ΄ανάγκη απαραίτητοι για την κατανόηση)
  • Προσδιορισμός του pH αγνώστου ρυθμιστικού διαλύματος με την χρήση ψηφιακού πεχαμέτρου