Η άσκηση και η σχετική μεθοδολογία για την επίλυσή της προέρχεται από την σελίδα 126 του βιβλίου  «Γενική Χημεία Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» – Κ. Καλαματιανός.   Λεπτομερής παρουσίαση του βιβλίου, αποσπάσματά του και τρόποι αγοράς δίνονται στον ιστότοπο:

 Το βιβλίο διατίθετα στον παραπάνω ιστότοπο σε ειδική προνομιακή τιμή.

  

Διατίθεται επίσης στα εξής  βιβλιοπωλεία (μεταξύ άλλων): Ιανός (Αθήνα – Θεσ/νικη), Κορφιάτης,  ΓρηγόρηΕλευθερουδάκηςΠατάκης,  Αναστασάκης,  Βιβλιοχώρα.

 

1.  Γράψτε τον ηλεκτρονιακό τύπο του Lewis για το CN 

Απάντηση:

Ακολουθούμε την Μεθοδολογία για την γραφή ηλεκτρονιακών τύπων του Lewis που δίνεται στην σελίδα 126 του βιβλίου «Γενική Χημεία για την Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης» – Κ. Καλαματιανός. Η μεθοδολογία αυτή πρακτικά επιτρέπει να γράψουμε τον ηλεκτρονιακό τύπο του Lewis για οποιαδήποτε μόριο ή ιόν.

Βήμα 1:

Συνδέουμε τα άτομα με απλό δεσμό και τοποθετούμε μη δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων έτσι ώστε όλα τα άτομα να έχουν οκτάδα ηλεκτρονίων (προσωρινά δεν μας ενδιαφέρει το φορτίο):

 

Βήμα 2:

Προσδιορίζουμε τον αριθμό των ηλεκτρονίων σθένους (ΝΗΣ) στο μόριο (ιόν):

ΝΗΣ = [(4 + 5) – (-1)] = 10

Βήμα 3:

Προσδιορίζουμε τον αριθμό των ζευγών ηλεκτρονίων σθένους (ΖΗΣ) στο μόριο (ιόν):

ΖΗΣ = ΝΗΣ / 2 = 10 / 2 = 5

Βήμα 4:

Προσδιορίζουμε τον αριθμό των ζευγών των δεσμικών (ΖΔ) και των μη δεσμικών ηλεκτρονίων  (ΖΜΔ) στο μόριο (ιόν):

ΖΔ + ΜΔ = 1 + 6 = 7

  

Προσδιορίζουμε τον αριθμό των ζευγών των ηλεκτρονίων σε πολλαπλούς δεσμούς στο μόριο (ιόν):

ΖΠΔ = (ΖΔ + ΜΔ) – ΖΗΣ = 7 – 5 = 2  και επομένως υπάρχουν 2 ζεύγη ηλεκτρονίων σε πολλαπλούς δεσμούς.

Βήμα 6:

Γράφουμε τον ηλεκτρονιακό τύπο του Lewis στην τελική μορφή του από τον τύπο στο Βήμα 2 : α) προσθέτοντας διπλούς ή τριπλούς δεσμούς σύμφωνα με το Βήμα 5 και β) αφαιρώντας μη δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων ώστε όλα τα άτομα να έχουν οκτάδα ηλεκτρονίων (πλήν του Η, Β και των ατόμων των περιόδων 3 και πάνω εάν υπάρχουν στο μόριο).

 

 

Advertisements