ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΡΘΡΩΝ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Α/A

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ

 

ΕΚΠ. ΒΑΘΜΙΔΑ

 

1

Εισαγωγή στην Επιστήμη της Χημείας

Γενικά

2

Σκοπός της Δημιουργίας του Ιστολογίου

Γενικά

 

 

 

 

 

ΑΤΟΜΙΚΑ  ΠΡΟΤΥΠΑ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΑΤΟΜΟΥ 

 

Α/A

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ

 

ΕΚΠ. ΒΑΘΜΙΔΑ

 

1

Ατομικά Πρότυπα – Γραμμικά Φάσματα και το Ατομ. Πρότυπο του Bohr

Γ’ Λυκείου

2

Ατομικά Πρότυπα – Θεωρία

Γ’ Λυκείου

3

Ατομικά Πρότυπα, Τροχιακά – Ασκήσεις 

Γ’ Λυκείου 

4

Κυματική Θεωρία της Υλης του De Broglie

Γ’ Λυκείου

5

Μεθοδολογία και Ασκήσεις σχετικές με Ακτινοβολία και το Ατομο καθώς και με το Ατομ. Προτ. του Bohr

Γ’ Λυκείου

 6

Λυμένες Ασκήσεις σχετικές με το Κβαντομηχανικό Πρότυπο και την Δόμηση Πολυηλεκτρονικών Ατόμων  

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΑΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΟΙ ΔΕΣΜΟΙ 

 

Α/A

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ

 

ΕΚΠ. ΒΑΘΜΙΔΑ

 

1

Ηλεκτρονιακοί Τύποι του Lewis και Χημικοί Δεσμοί – Θεωρία

Γ’ Λυκείου

2

Ηλεκτρονιακοί Τύποι του Lewis και Χημικοί Δεσμοί – Ασκήσεις

Γ’ Λυκείου

3

Ασκηση-Παράδειγμα στους Ηλεκτρ. Τύπους του Lewis 

Γ’ Λυκείου 

 

 

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

 

Α/A

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΡΘΡΟΥ

 

ΕΚΠ. ΒΑΘΜΙΔΑ

 

1

Περιοδικός Πίνακας και Ατομική Ακτίνα των Στοιχείων – Θεωρία

Γ’ Λυκείου

2

Περιοδικός Πίνακας και Ατομική Ακτίνα των Στοιχείων -Ασκήσεις

Γ’ Λυκείου

3

Περιοδικός Πίνακας και Ατομική Ακτίνα – Άσκηση Συμπλήρωησης Όρων

Γ’ Λυκείου 

4

Περιοδικός Πίνακας και Ενέργεια Ιοντισμού -Θεωρία

Γ’ Λυκείου

5

Λυμένες Ασκήσεις σχετικές με την Ενέργεια Ιοντισμού των Στοιχείων του Περιοδικού Πίνακα

Γ’ Λυκείου